Vypínať alebo nevypínať motor?

Je úspornejšie nechať auto naštartované, alebo vypínať motor a o chvíľu štartovať? Prečítajte si porovnanie spotreby paliva pri štarte a pri behu na voľnobeh…

Spotreba paliva pri štarte a na voľnobeh

  • Priemerné auto s obsahom 1.5L, 4-valec DOHC s kompresným pomerom 9.8:1 podľa výskumu SAE International z roku 2004 malo priemernú spotrebu na voľnobeh 0,630 l benzínu za hodinu, alebo 0,171 ml za sekundu.
  • Spotreba na jeden štart na rovnakom aute vychádzala v priemere 1,2 ml.

Keď vydelíme množstvo paliva na jeden štart množstvom ktoré sa spáli na voľnobeh za jednu sekundu, dostaneme približne 7 sekúnd.

Ak neberieme do úvahy opotrebenie štartéra a autobatérie, tak pri čakaní dlhšom než 7 sekúnd je úspornejšie vypnúť motor a potom znovu naštartovať.

To platí pre motor s obsahom 1.5L, pri väčšom obsahu narastá spotreba paliva na jeden štart a zároveň aj spotreba na voľnobeh, takže priemer 7 až 10 sekúnd by mal platiť u väčších aj u menších motorov.
Výskum SAE:
www.sae.org/publications/technical-papers/content/2004-01-1896/
pdfs.semanticscholar.org/6bba/b0a43ebaf351f512843d2bd0d4afc3b2c4e1.pdf